P r e s s e m e d d e l e l s e
København d. 25. august 2002 - b
 Kommunale smagsdommere hindrer fredelig happening

København Kommunes æstetikere spænder ben for miljø- og udviklingsorganisationers kampagne for ordentlige beslutninger ved topmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg

Mandag morgen kl.10, når FN's verdenstopmøde om bæredygtig udvikling åbner i Johannesburg, skulle en 6 meter høj kopi af Frihedsgudinden begynde at vælte røg ud af sin løftede fakkel på Kongens Nytorv i København. Det har Københavns Kommunes afdeling for vej og parks byrumskontor nu forhindret, med ordene "det kan af æstetiske årsager ikke tillades". Den rygende frihedsgudinde skal symbolisere den rige verdens - og i særdeleshed USA's - følelse af RET til at forurene, når bare det sker for at opretholde den økonomiske vækst og det stigende forbrug.

Mobil frihedsgudinde
Men kunstneren og organisationerne bag projektet lader sig ikke slå ud og vil i stedet gøre skulpturen mobil, så afslaget overholdes men happeningen alligevel kan finde sted. Den store skulptur er i hast blevet ombygget og placeret på en bådtrailer, så den nu teknisk set er en båd under transport i København. "Om den har fået et mere æstetisk udtryk kan diskuteres, den er kommet til at minde lidt om en falden engel, men det er der måske også noget symbolsk i", udtaler kunstneren Jens Galschiøt om sin "nye" skulptur.

Denne lidt bizarre konstruktion vil dukke op overalt i København, mens topmødet i Johannesburg varer. Første gang kl. 10 på Kongens Nytorv mandag den 26. august.

"Afslaget fra æstetisk afdeling er klart politisk" siger kunstner Jens Galschiøt, der med statuen vil symbolisere at The American Way of Life er direkte skyld i, at det globale miljø forringes og fattige mennesker dør. "At Amerikas frihedssymbol er for grimt til at stå i København, er jo næsten morsomt. Det er muligt at æstetikerne i Københavns kommune mener, at verdens mest kendte skulptur er udtryk for dårlig smag, men skulpturens symbolik skulle videregive mange hundrede tusinde danskeres bekymring for verdens miljøsituation. Dette blev forsøgt forhindret."

"Det undrer os, at Søren Pinds folk afviser en fredelig udmelding, der direkte refererer til en vigtig politisk begivenhed, hvori Anders Fogh Rasmussen endda spiller en hovedrolle som formand og hovedforhandler for EU", siger kampagnens koordinator, Berit Asmussen.

Og var det ikke Søren Pind der gerne ville samle ind til en ny Frihedsgudinde?