P r e s s e m e d d e l e l s e
København d. 23. august 2002
 Freedom To Pollute

En 6 meter høj kopi af Frihedsgudinden håner den smittende amerikanske livsstil og de rige landes manifestation af, at deres behov for evig vækst er vigtigere end det globale miljø og de fattiges behov for at overleve.

Mandag morgen kl.10, når FN's verdenstopmøde om bæredygtig udvikling åbner i Johannesburg, begynder en 6 meter høj kopi af Frihedsgudinden at vælte røg ud af sin løftede fakkel på Kongens Nytorv i København. Den rygende frihedsgudinde skal symbolisere den rige verdens - og i særdeleshed USA's - følelse af RET til at forurene, når bare det sker for at opretholde den økonomiske vækst og det stigende forbrug. Skulpturen opstilles af kunstneren Jens Galschiøt der samarbejder med den danske miljøbevægelse organiseret i 92 gruppen.
Galschiøt peger med Freedom to Pollute igen på en åbenlys uretfærdighed med en symbolsk skulptur og happening: "USA's selvfede manifestation af the American Way of Life er direkte skyld i at det globale miljø forringes og fattige mennesker dør".

"Den amerikanske livsstil er ikke til forhandling" har både den yngre og den ældre præsident Bush udtalt med jævne mellemrum. Dette er kernen i den amerikanske politiske dagsorden, der klart sætter den amerikanske livsstil højere andre menneskers liv og uoverskuelige globale miljøproblemer. USA har arbejdet hårdt for at svække den handlingsplan der skal forhandles på plads i Johannesburg og viser nu sin ringeagt for resten af det internationale samfund ved ikke at sende deres højeste repræsentant til topmødet. Præsident Bush bliver hjemme på ranchen, mens milliarder af menneskers fremtid og liv er indsatsen i det store spil om miljø og udvikling - bæredygtig udvikling. Det er ikke godt nok. Det holder ikke.
Men det er ikke kun USA, der nægter at leve op til sit ansvar for at rette op på den skæve fordeling af verdens goder og ressourceforbrug. EU's formand, Anders Fogh Rasmussen med følge bruger ofte sætningen "Nu skal vi jo være realistiske", når spørgsmålet om krav og forventninger til topmødets resultater bliver diskuteret. Men de danske miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen, der støtter opsætningen af den osende Frihedsgudinde, peger på, at de såkaldt realistiske løsninger kun er realistiske, i forhold til de krav om konstant øget forbrug som et vækstsamfund fordrer. Prisen er helt uoverskuelig for de millioner af mennesker, der hverken har rent vand, mad eller elektricitet, og for det globale miljø, der hurtigere og hurtigere udpines, med uoverskuelige ændringer af økosystemer og artssammensætning til følge.


Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan stilles til:
Mere information om kampagnen og 92-gruppens organisationer:
www.FreedomToPollute.com, www.92grp.dk.

Kampagnekoordinator Berit Asmussen: Tel: 7731 0083, e-mail: berit@ms.dk
Kunstner Jens Galschiot: Tel: 6618 4058, e-mail: aidoh@aidoh.dk Internet: www.aidoh.dk
92-gruppens koordinator, John Nordbo: Mobil tel: +27-72-301 0869 (i Johannesburg),
+27-11 706 7800 (hotel i Johannesburg), e-mail: jnordbo@ms.dk