- fra Jens Galschot -

english version


Visuel idé


Der fremstilles en vellignende 6 m høj glasfiber-kopi af den amerikanske frihedsgudinde. Skulpturen males himmelblå. Det vil forstærke den kitchede udstråling som denne type plastik-kopier af kendte skulpturer altid har. Skulpturen vil derved komme til at ligne en billig turist-souvenir i gigant-størrelse.
Inde i skulpturen monteres en maskine som genererer teaterrøg. Den pumper store mængder ud gennem fakkelen som frihedsgudinden holder i hånden. På foden eller et andet sted står der et stort skilt med teksten Freedom to Pollute.
Skulpturen opstilles på centrale pladser, hvor den i døgndrift vil videregive sit bizarre budskab, mens røgen vælter op. I perioder vil miljø-aktivister tage opstilling ved skulpturen og bruge den til afsæt for forskellige kampagner om jordens miljømæssige tilstand og om de aktuelle klima-forhandlinger i Johannesburg.
Samtidigt uddeles en plakat hvor denne nye Frihedsgudinde figurerer som hovedmotiv sammen med mottoet Freedom to Pollute og en henvisning til internetsiden: FreedomToPollute.Com


Pressedækning


Der udsendes plakater og pressemeddelelser til så godt som alle avisredaktioner i Danmark, USA, og måske i Sydafrika. Derudover udvælges en del avisredaktioner i Europa som også modtager plakater og pressemeddelelser. I skrivelsen fortælles det at skulpturen opstilles i København for at gøre opmærk som på vestens manglende vilje til at begrænse forureningen.
Der udsendes løbende pressemeddelelser hvor miljø-synspunkter i forbindelse med forhandlingerne i Johannesburg og den rygende frihedsgudinde indgår som en slags logo.
Postkort med frihedsgudinde-plakat lægges i holdere ved biografer, kafeer og lignende steder.
Vi opfordrer pressen til at bruge en grafisk fremstilling af skulpturen som en slags logo for indslagene omkring miljødebatten og konferencen i Johannesburg.
Pressemeddelelsen med link til plakat på internettet sendes ud gennem diverse e-mail-lister blandt andet Galschiøts liste med ca. 35.000 mails. Modtageren opfordres til at sende meddelelsen videre, således at vi kan sætte en bølge i gang omkring budskabet. Samtidigt vil det være muligt på internettet at hente wallpaper med animation af en rygende frihedsgudinde som kan bruges som baggrundsmotiv på pc-ens skrivebord.
Plakaten sendes ud sammen med materiale som 92-gruppen og andre miljøorganisationer udgiver i forbindelse med Johannesburg-topmødet hvor de vil bruge skulpturen som afsæt.


Internet

Der oprettes en internet-side på dansk og engelsk der hedder FreedomToPollute.com. På siden kan man downloade plakaten og få en forklaring på kampagnen og blive henvist til alle de sider der omhandler miljø-problematikken som 92-gruppen ønsker man skal pege på. Der oprettes en kommentar-boks så folk kan give deres besyv med om Johannesburg-topmødet og Freedom to Pollute.
Der kan bestilles plakater og andet materiale som tilsendes fra organisationerne. På siden vil der løbende være links til andre sider om miljø-diskussionen i Johannesburg.
Der oprettes en aktivitets-kalender som oplyser hvor den rygende frihedsgudinde befinder sig og en opfordring til at deltage i aktiviteterne som miljøbevægelsen (92-gruppen) sætter i gang.
Der laves wallpaper med animation af en rygende frihedsgudinde som man kan lægge på sit pc-skrivebord.


Symbolik

Kunstneriske manifestationer indeholder et væld af symboler og kan fortolkes frit og meget forskelligt, men her er nogle af de tanker som jeg har gjort mig da jeg lavede konceptet.
Frihedsgudinden symboliserer USA. Ved at bruge netop denne skulptur som forurenings-objekt ledes tankerne hen på USAs lidet glorværdige rolle ved de internationale klima-forhandlinger. Her nægter supermagten, ligesom i andre sammenhænge, at indgå forpligtende aftaler, som er nødvendige for opbygningen af en international retsorden. Som George Bush den ældre udtrykte det: The American way of life står ikke til diskussion.
Frihedsgudinden repræsenterer den amerikanske drøm der handler om den totale frihed for den enkelte borger. Ved at sætte dette positive frihedssymbol sammen med det negative begreb forurening laves en kortslutning der visualiser det uholdbare ved situationen. Den enes frihed begrænser den andens frihed og truer andres liv.
Skulpturen er yderst magtfuld og arrogant når den bare står der og vælter røg ud med sit budskab om at kræve sig retten til at forurene. Det symboliserer den stærkes ret til at sætte sine egne betingelser uden hensyntagen til andre.
Frihedsgudinden er malet blå og fremstår som en oppustet turist-souvenir - et pikant stykke ragelse der også symboliserer at det vi bruger store dele af vores industrielle kapacitet til er at producere fuldstændig ligegyldigt ragelse.
Den blå skulptur med røgen og skiltet symboliserer det tragikomiske i situationen. Den vestlige verden spiller hasard med naturen. Hasardspillet er en komedie der vil ende som tragedie.


Brug af skulpturen


Vi arbejder i øjeblikket på at lave en konstruktion således at skulpturen kan rejses uden brug af kran. Ellers ville opstillingen blive vanskeligere og dyrere, ca. 1000 kr. pr gang i København. Hvis det lykkes os at lave en mobil enhed, vil det lette arbejdet betydeligt. Samtidig vil vi undersøge muligheden for at lave en lille generator der kan drive røgmaskinen så vi også kan blive uafhængige af strømmen.
Det er min holdning at vi skal bruge skulpturen i alle de sammenhænge hvor den kan have en funktion, så jeg regner med at den skal køres rundt i landet og bruges som logo ved specielle lejligheder.